Ивона Разлогова
Изпълнителен директор

Тел.: +359 893 506 071

Яна Дряновска
Асистент събития

Тел: +359 895 573 060