Стартира новата онлайн платформа STMedia изцяло насочена към младежката аудитория.